Skip to main content

Full text of "4D skolan jibjab flash"

See other formats


You BroadcastYourself ™ 
Worldwide | English Home Vldeos Channels Cammunity jib-jab JibJab.com ■ Time for Some Campaignin 1 JIB-JAB 

Gar du till Youtube.com och soker pa 

jib-jab 

sa far du en massa lankar till animationer 

som driver med amerikanska politiker. 

De har videofilmerna ar gjorda med Flash 
som fatt politikerna att rora pa kaften i takt 
med Ijudet. 

Det handlar mer om kaftsynk an lappsynk. 
Att lappsynka ar lite mer tidskravande 
men det verkar racka med att kaftsynka 
for att vi ska fa oss ett gott skratt at dessa 
politikers jib-jab. 

Vi ar snart sju miljarder manniskor pa den har planeten men nur manga av dessa 
kanner vi? 

Hur manga kan vi fora ett demokratiskt samtal med? Inte manga. Det ar nagra namn 
som media anvande for att styra alla oss andra med. 

Tank om vi kunde bredda det samtalet? Tank om vi alla kunde vara med och ha en 
mening om vad som sker. Lagga vara egna ord i politikernas munnar. Med Flash och 
lite kaftsynk blir det mojligt. Det ar vad det nya avsnittet av 4D skolan handlar om. 
Du far lara dig att jib-jabba en eller annan nuna. 
si 


****• 10.624 ratmgs 
2,235,191 views 


Favorite + Share I 


laylists Flag 


Att lara sig Flash kan lona sig! Gar du in pa en webbsida som har 
reklam som ror pa sig eller har en video sa ar det Flash som star 
for rorelserna. Du kan hogerklicka pa den rorliga bilden och fa 
reda pa att du har en Flashplayer som spelar upp vad du ser. 

Flash kostar nagra tusenlappar men du kan ladda ner en gratis 
30-dagarsversion fran tex http://download.cnet.com/ for att testa 
- gora nagot eget. Fyra miljoner har laddat ner gratisversionen sa 
Flash ar ratt populart. Det borde vara nagot for dig och dina elev- 
er. Ta er in pa Internet med rorliga bilder och Ijud. For den som 
ar duktig finns det sen sakert jobb. Handledningen ar gjord med 
Flash 8 sa senaste Flashversionen ser inte riktigt likadan ut. Men 
leta reda pa tidsaxeln sa ska du sen sakert komma igang. 

An sa lange har vi tillgang till hela Internet men med Telekompa- 
ketet blir Internet till nagon slags kabelTV sa passa pa att 
jib-jabba lite - sprida dina alster innan Internet ar censurerat. Borja med att ta hem Flash och installera programmet. Startar du sen programmet 
och skapar en ny fil sa ska du fa syn pa tidsaxeln. Pa tidsaxeln har jag skapat lager 
for Monas och Fredriks huvuden. Ovanfor deras huvuden har jag skapat lager for de- 
ras hakor. Huvuden och hakor ar .png-filer som har en transparent bakgrund. Sa de 
inte skymmer det som finns pa ett lager under. Pa det understa lagret har jag lagt en 
bild av en midsommarstang som skymtar fram mellan de bagge. 

Pa lagret hogst upp har jag importerat en Ijudfil med deras jib-jab. For att ta in Ijud 
och bild ga till File > Import. 

For att fa dem att rora pa hakorna i takt med Ijudet sa hogerklickade jag en av hakor- 
na i taget och valde Convert to Symbol. Jag valde att skapa en grafisk symbol av den 
valda hakan. Den nya haksymbolen la sig i biblioteket. 

For att fa nagra rutor langs tidsaxeln sa hogerklickade jag pa Ijudlagret en bit fram pa 
tidsaxeln och valde Insert Frame for att se till att alit Ijud fanns med. Jag maste ocksa 
skapa rutor for huvuden, hakor och bakgrundsbild genom att klicka en bit fram pa 
tidsaxeln pa respekive lager och valja Insert Frame. For att kunna flytta en haka nerat en bit for att fa munnen att oppna sig i takt med 
Ijudet sa markerade en ruta pa hakans lager pa tidsaxeln och hogerklickade och valde 
Insert Keyframe. Jag skapade darigenom en nyckelbildsruta - en ruta som far Flash 
att komma ihag var nagot ar placerat. Sa det behovs ett antal Keyframes for att fa 
hakorna att rora sig i takt med Ijudet. For att fa se resultatet sa CTRL+ENTER-tang- 
enterna. Sen File > Export > Movie. Och du har fatt nagot att sjalv skicka in till tex 
Youtube. Insert Modify Text Commands Control Window Help B 3 

/ P 

£ A 

O □ f a jibjab.fla^ Timeline g.&. l™ 1 "- ifl D t 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 £0 65 70 75 55 90 95 VSew B0S inj \3 Ijud L? m haka L? m huvud f huvud D? bakgrund eu- 4 £] i d . * Di* Di* Pk Pk Pl*l*l*Pl*l*Dl* Di* Di* Di* ii D ._ S I frl^l H\ H|| 58 lo.Ofps I 4.fe <_|_ dI*I*I*pI1*I* pU*I*I* 
' Libra ry - jibjab.fla jibjab.fla v ^ S 8 items 
[S] t haka j ■-= $] fredrik_haka.png 

i] fredrik_huvud.png 

^ jibjab.wav 

1^1 m haka 

l] midsornmar.jpg 

i] mona_haka.png 

i] mona_huvud.png 

t3C]Q m < Graphic [D 
Bitrnap — 
Bitmap 
Sound 
Graphic 
Bitrnap 
Bitmap 
Bitrnap 
> ► Properties | Filters | Parameters Flyttar man undan deras hakor sa far man syn pa deras huvuden som fatt stora svar- 
ta gap som dyker upp nar de ror pa hakan. File Edit \ 


ew Insert Modify 


Te-i C O" 1 "" =■"■::; "c- ,_ >-o ■'.'■to: -E3 
jibjab.fla" ■, 


.f, 


[k k 


| Tmeline | 


gg Scene 1 


g. 4 


/ p 
AlDt E LD 15 23 E 30 


i * 4E i.: ss n c SS a -i ». .s 


z se := 


Q?ljLjd 


. . g _ , «h* . -_- ™-# 


^■*— ' — r— — — | — ' mm 


□ A 


i A 


\3 mhaka 


+ * ■ . □•□!•□• □• □•••[ 


• •□• oL*a«oj. oj.-[. 


□1 


D. 
/ / 


l_J m huvud 
D f haka 

KDSII 

O bakgrund 


* • c 

* • 1 

* • L 


. 
□1 
^□jjjjjjdLj^ljIjjjl^^ n|.|.|. 


□1 


. 


& a 


O+'IC 


A t fr ^ %l [-3|| 58 \l2Mfps | 4.fe < 


0, 


W^S ^ 
15S 


H ▼ Library - jibjab.fla 
jibjab.fla 


v] *a s 


IBB 


Sitems 


9 
: =-. .-, 


ini 


E E 
S| f haka 

j| fredrik_haka.png 


Graphic n - 
Bitmap C 


1 r " i§ 
1 MI 


lj fredrik_huvud,png 


Bifrnap i 
g£ jibjab.wau 
A| m haka 
ij midsomrnar.jpg 
2J monajiaka.png 
a] rnonajiuvud.png 


Graphic 


+ 1^1 o f < 


>! 
V 
< 


> 
B * Artons 


M N Properfies ! 


Fllters | Parameters I och med att man gjort hakorna till symboler - grafiska symboler - sa kan man lata 
Flash se till att rakna ut hur deras hakor ska rora sig mellan tva positioner som tva 
nyckelbildsrutor lagt pa minnet. Hogerklicka en nyckelbildsruta och valj Create Motion Tween och Flash kommer att se 
till att rakna ut hur hakan ska flyttas mellan de tva positionerna. / Macromedia Flash Professional 8 - [jibjab.fla*] Insert Modify Text Cornmands Confrol VVindow Help 
^4.[]§§r Insert Keyframe 
Insert Blank Keyframe 
Clear Keyfrarne 
Convert to Keyframes 
Convert to Blank Keyframes bjab.fla Cut Frames 
Copy Frames 
Paste Frames 
Clear Frames 
Select Ali Frames v =H S lDES ■y z 
d.png ^ jibjab.wav 
Ifcl m haka 
ij midsomrmar.jpg 
i| mcma_haka.png 

monajiuvud.png 
■E3 S jfi& X_IJmi Graphic _H 
Bitrnap 
Bitmap 
Sound 
Graphic 
Bitrnap 
Bitrnap 
Bitmap 
> Det gar naturligtvis att utveckla animationen - fa dem att rora pa huvudena - blinka 
med ogonen. Satta mossor pa deras huvuden. Fa dem att prata och sjunga - saga 
nagot vasentligt - inte bara jib-jab.